Os fins principais do centro segundo os seus estatutos son:

  • Desenvolver unha labor cultural, social, recreativa e deportiva entre os seus asociados.
  • Exaltación de Galicia polos seus valores humáns, materiais e morales, especialmente na súa historia, arte, idioma, costumes e da súa cultura en xeral.
  • Desenvolver relacións de amizade e intercambio entre as asociacións galegas asentadas en Arxentina.
  • Fomentar e desenvolver as relacións entre todos os asociados, mediante a celebración de reunións, festas e actividades artísticas e recreativas.